Σημάδια γλωσσικής καθυστέρησης


Αν ανησυχείτε ότι το παιδί δεν παρουσιάζει γλωσσική ανάπτυξη συμβατή με την ηλικία του, μάθετε ποιες είναι οι ενδείξεις που δεν πρέπει να αγνοήσετε:

  • Μέχρι την ηλικία των τεσσάρων ετών, τα περισσότερα παιδιά μπορούν και χρησιμοποιούν με άνεση ένα λεξιλόγιο 500 περίπου λέξεων. Αν αυτό δε συμβαίνει, πρέπει να απευθυνθείτε σε ειδικό.
  • Κάποια παιδιά δυσκολεύονται να προφέρουν κάποια γράμματα σε αυτή την ηλικία, αν και θα έπρεπε, οπότε η λογοθεραπεία είναι απαραίτητη.
  • Ένα νήπιο πρέπει να μπορεί να ενώσει 4-5 λέξεις, σχηματίζοντας σωστές και ολοκληρωμένες προτάσεις. Σε διαφορετική περίπτωση, υπάρχει πρόβλημα.
  • Ένα παιδί που έχει πρόβλημα λόγου και δυσκολεύεται να εκφραστεί, προτιμά να δείχνει ή να κάνει χειρονομίες, παρά να μιλά.
  • Προβλήματα στην άρθρωση ή αν είναι δύσκολο να γίνει κατανοητό τι λέει κάθε φορά από τρίτους είναι μερικά ακόμα προβλήματα εκφοράς του λόγου.