Σωστή επικοινωνία με το παιδί

Η σωστή επικοινωνία είναι βασικό ζητούμενο σε όλες τις ανθρώπινες σχέσεις και ενέχει πολλές δυσκολίες για να επιτευχθεί. Πόσο μάλλον στη σχέση σας με το παιδί, του οποίου η ηλικία είναι ανασταλτικός παράγοντας στη συνεννόηση:

  • Το παιδί δίνει μεγάλη βαρύτητα στην ύπαρξη και εμπέδωση πραγματικού ενδιαφέροντος από μεριάς σας. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ακόμα κι αν δεν μπορείτε να ανταποκριθείτε σε αυτό που σας ζητάει, να μην το αγνοείτε και να του εξηγήσετε ότι απλά δεν είναι η κατάλληλη στιγμή να ανταποκριθείτε.

  • Βεβαιωθείτε ότι απευθύνεστε στο παιδί με ήρεμο τόνο φωνής, καθώς με αυτόν τον τρόπο αποπνέετε εμπιστοσύνη και ηρεμία. Ταυτόχρονα, αυτά που εκφράζετε να συμβαδίζουν με αυτά που εφαρμόζετε εμπράκτως για να μη δημιουργούνται μπερδέματα και αχρείαστες παρερμηνείες.

  • Προσπαθήστε να καταλάβετε με τις κατάλληλες ερωτήσεις τι είναι αυτό που απασχολεί κάθε φορά το παιδί. Είναι πολύ σημαντικό να νιώθει ότι δεν καλείται να διαχειριστεί μόνο του τα προβλήματά του.

  • Προσφέρετε εναλλακτικές όταν πρόκειται για μια δυσάρεστη για το παιδί κατάσταση. Να του δίνετε δηλαδή χρόνο να αποδεχθεί ότι δεν μπορεί να το αποφύγει και να το διαχειριστεί ψυχολογικά για να βγει από το αδιέξοδο που βιώνει.

  • Αποφύγετε τις κουραστικές «διαλέξεις» για να κάνετε το παιδί να καταλάβει το λάθος του. Προτιμήστε απλές και κατανοητές εξηγήσεις που θα ενισχύσουν τη μεταξύ σας επικοινωνία. 

  • Όταν βλέπετε ότι δεν είναι συγκεντρωμένο ή δεν έχει όρεξη για κουβέντα, μεταθέστε την για άλλη στιγμή και να μην υποκύψετε στον πειρασμό να διεξαχθεί άμεσα επειδή έτσι θεωρείτε εσείς σωστό.