Οι σκύλοι μειώνουν τις πιθανότητες παιδικού άσθματος


Σύμφωνα με μια νέα έρευνα, τα παιδιά που μεγαλώνουν μαζί με σκύλους έχουν 13% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άσθμα αργότερα στη ζωή τους, σε σχέση με τα παιδιά που δεν έχουν σκυλάκι στο περιβάλλον τους.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από το Πανεπιστήμιο της Uppsala, στη Σουηδία και οι επιστήμονες συγκέντρωσαν στοιχεία για περισσότερα από ένα εκατομμύριο παιδιά, που γεννήθηκαν από το 2001 έως και το 2010 σε εννέα διαφορετικές περιοχές της χώρας.

Στην έρευνα εξετάστηκαν κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες, κληρονομικότητα, αλλά και πληροφορίες σχετικά με τα κατοικίδια που έχει κάθε οικογένεια.

Τα ευρήματα ήταν ιδιαίτερα εντυπωσιακά, καθώς τα μωρά που έρχονταν σε επαφή με σκύλους κατά τον πρώτο χρόνο της ζωής τους είχαν 13% λιγότερες πιθανότητες να εμφανίσουν άσθμα κατά τη σχολική ηλικία. Ακόμα καλύτερα ήταν τα ποσοστά για τα μωρά που έρχονταν σε επαφή και με αλλά ζώα αγροκτήματος, αφού σε αυτά το ποσοστό ανέβαινε στο 52%.

Όπως δήλωσε η υπεύθυνη της έρευνας, επιδημιολόγος Catarina Almqvist Malmros, για πρώτη φορά φαίνεται πώς υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην εμφάνιση άσθματος και τα κατοικίδια ζώα και γι’ αυτό το λόγο το θέμα χρήζει περισσότερης έρευνας, πριν οι επιστήμονες καταλήξουν σε οριστικά συμπεράσματα.