Δυσπλασίες από… αντιεπιληπτικά!

fiogf49gjkf0d

Μελέτες έχουν δείξει ότι τα βρέφη που εκτίθενται στο βαλπροϊκό οξύ κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο για μια σειρά από δυσμορφίες, συμπεριλαμβανομένων των βλαβών του νευρικού σωλήνα (βρίσκεται στη σπονδυλική στήλη).

Μια μεγάλη μελέτη που δημοσιεύθηκε στο New England Journal of Medicine, αναφέρει πως μεταξύ των παιδιών που είχαν εκτεθεί στη συγκεκριμένη ουσία, πιο συχνά παρατηρούνταν οι 14 ακόλουθες δυσπλασίες: δισχιδής ράχη (12,7%), μικροκεφαλία, μεσοκοιλιακή επικοινωνία, κολπική διαφραγματική βλάβη (2,5%), τετραλογία του Fallot, πνευμονική βαλβιδική ατρησία, υποπλαστική δεξιά καρδιακή ανεπάρκεια, λυκόστομα (5,2%), διαφραγματοκοίλη, γαστροσχιστία, υποσπαδία (4,8%), πολυδακτυλία (2,2%) και κρανιοσυνοστεώσεις (6,8%).

Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν τη σπουδαιότητα της συζήτησης σχετικά με την ασφάλεια της χρήσης αυτού του φαρμάκου από γυναίκες αναπαραγωγικής ηλικίας.

Η ανάπτυξη του νευρικού σωλήνα ξεκινά από τα πρώτα στάδια της εγκυμοσύνης, οπότε και επηρεάζεται άμεσα από τη φαρμακευτική αγωγή της μητέρας, αν εκείνη δεν έχει αντιληφθεί έγκαιρα την κύηση.

Δείτε εδώ ολόκληρη τη μελέτη, όπωςδημοσιεύτηκε.