Πηγές ρύπανσης εσωτερικού χώρου!Η εσωτερική ρύπανση, δηλαδή η ποιότητα του ατμοσφαιρικού αέρα σε έναν εσωτερικό χώρο, μπορεί να είναι χειρότερη από ό,τι η εξωτερική.

Η Υπηρεσία περιβάλλοντος των ΗΠΑ ανακοινωσε οτι ο ατμοσφαιρικός αέρας στους εσωτερικούς χώρους μπορεί να είναι πιο μολυσμένος από τον εξωτερικό αέρα, ακόμα και στις μεγάλες βιομηχανικές πόλεις.

Οι πηγές ρύπανσης των εσωτερικών χώρων μπορεί να είναι:

  • Οι χημικές ουσίες (ασετόνη, βουτανόνη, φορμαλδεϋδη, εξάνιο, διχλωρομεθάνιο), που εκπέμπονται από τα υλικά κατασκευής μιας καινούριας μοκέτας, από τις κόλλες και τα συγκολλητικά υλικά, τις μπογιές ή τα διαβρωτικά χρώματα.
  • Οι σπασμένες λάμπες φθορισμού, από τις οποίες εκλύεται ο ψευδάργυρος.
  • Πλαστικά προϊόντα που περιέχουν φθαλικές ενώσεις
  • Οι συσκευές θέρμανσης κυρίως οι σόμπες φυσικου αερίου που μπορεί να εκλύουν μονοξείδιο του άνθρακα.