Οι μέθοδοι τεχνητής γονιμοποίησης ίσως προκαλούν προβλήματα στον τοκετόΝεογνά που συνελήφθησαν είτε με την τεχνική της εξωσωματικής γονιμοποίησης (IVF) είτε με τη μέθοδο της μικρογονιμοποίησης (ICSI) έχουν αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν κάποιο ελάττωμα κατά τη γέννα, σύμφωνα με τη συγκεντρωτική επανεξέταση δεκάδων σχετικών μελετών, που διενεργήθηκε από ομάδα ερευνητών του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Νανκίν, Κίνα, και δημοσιεύεται στο επιστημονικο περιοδικο Fertility and Sterility.

Στην περίπτωση της IVF, ένα ωάριο της μέλλουσας μητέρας γονιμοποιείται εκτός του σώματός της και έπειτα τοποθετείται στη μήτρα της, ενώ η ICSI προβλέπει την εισαγωγή ενός σπερματοζωαρίου στο κυτταρόπλασμα του ωαρίου.

Σύμφωνα με τους μελετητές, τα συγκεντρωτικά στοιχεία αποκάλυψαν ότι μωρά που έχουν γεννηθεί μέσω αυτών των δύο μεθόδων είχαν κατά 37% αυξημένη πιθανότητα να εμφανίσουν κάποιο πρόβλημα υγείας κατά τη γέννα συγκριτικά με μωρά που συνελήφθησαν δίχως θεραπευτική βοήθεια.

Οι μελετητές του Ιατρικού Πανεπιστημίου της Νανκίν πάντως δεν κατόρθωσαν να ταυτοποιήσουν τα αίτια που προκαλούν την αυξημένη πιθανότητα προβλήματος που κρύβουν οι εν λόγω μέθοδοι, συμπεραίνοντας απλώς την ύπαρξη αυτής της στατιστικής ανωμαλίας.