Η έλλειψη ενζύμου, που εκθέτει ορισμένα παιδιά σε κίνδυνο


Η έλλειψη ενζύμου G6PD είναι κληρονομική κατάσταση, κατά την οποία το σώμα δεν έχει επάρκεια από το ένζυμο γλυκόζης-6-φωσφορική αφυδρογονάση, ή G6PD, που βοηθά τα ερυθρά αιμοσφαίρια να λειτουργούν κανονικά.

Αυτή η ανεπάρκεια μπορεί να προκαλέσει αιμολυτική αναιμία, συνήθως υστερα από έκθεση σε ορισμένα φάρμακα, τρόφιμα, ή ακόμα και μολύνσεις.

Οι περισσότεροι άνθρωποι, που έχουν ανεπάρκεια στο ένζυμο G6PD, δεν έχουν συμπτώματα, καθώς σπάνια η κατάσταση αυτή οδηγεί σε χρόνια αναιμία.

Λαμβάνοντας τις σωστές προφυλάξεις, ένα παιδί που έχει έλλειψη του συγκεκριμένου ενζύμου, μπορεί να συνεχίσει να έχει μία καθ'όλα φυσιολογική ζωή χωρίς καμία δέσμευση.

Όλα τα μωρά πριν βγουν από το μαιευτήριο, κάνουν τεστ αίματος για προληπτικό έλεγχο. Μια από τις παθήσεις, που ελέγχονται στην Ελλάδα, είναι η έλλειψη G6PD. Εδώ πρέπει να σημειώσουμε ότι σε περίπτωση που η εξέταση τους παιδιού σας είναι θετική, συνήθως επαναλαμβάνεται μετά το πρώτο εξάμηνο της ζωής του, μιας και συνήθως το ένζυμο αναπληρώνεται.

Πάντως, τα παιδιά με έλλειψη του ενζύμου G6PD στο αίμα τους, δεν έχουν συμπτώματα, εκτός κι αν τα ερυθρά τους αιμοσφαίρια εκτεθούν σε συγκεκριμένους κινδύνους, όπως αυτοί μπορεί να είναι:

- συγκεκριμένα παυσίπονα και αντιπυρετικά
- συγκεκριμένα αντιβιωτικά
- συγκεκριμένα φάρμακα για την ελονοσία

Μερικά παιδιά με έλλειψη στο G6PD μπορούν να ανεχθούν μικρές ποσότητες από αυτά τα φάρμακα, ενώ άλλα δεν πρέπει να τα λαμβάνουν καθόλου.

Άλλες ουσίες, που θεωρούνται επιβλαβείς για ένα παιδί με έλλειψη G6PD, είναι τα κουκιά, η φάβα αλλά και η ναφθαλίνη.