Πώς θα γίνεται το self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου
Της Βίκυ Κουρλιμπίνη

Μέσα στον Ιούνιο αναμένεται να ξεκινήσει το πρόγραμμα δωρεάν προσυμπτωματικού ελέγχου για τον καρκίνο του παχέος εντέρου, που αφορά 2,8 εκατομμύρια πολίτες ηλικίας 50-69 ετών.

Χθες μάλιστα, υπογράφηκε η σχετική ΚΥΑ, με την οποία καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις της διαδικασίας υλοποίησης της δράσης.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει δωρεάν εξέταση με ειδικά τεστ (self-test) που θα μπορούν οι πολίτες να προμηθεύονται από συνεργαζόμενα φαρμακεία, δωρεάν επίσκεψη σε συνεργαζόμενο γαστρεντερολόγο/ενδοσκόπο για κλινική αξιολόγηση σε περίπτωση κατά την οποία προκύψει θετικό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, ανάλογα με την κλινική αξιολόγηση, περιλαμβάνει δωρεάν διενέργεια διαγνωστικής κολονοσκόπησης, καθώς και δωρεάν εξέταση βιοψίας σε περίπτωση ευρημάτων, σύμφωνα με τις συστάσεις της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας.

Στο πρόγραμμα μπορεί να συμμετάσχει κάθε πολίτης ηλικίας 50 έως και 69 ετών, είτε είναι ασφαλισμένος είτε είναι ανασφάλιστος, αρκεί να διαθέτει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), εφόσον δεν έχει υποβληθεί σε κολονοσκόπηση τα τελευταία 5 χρόνια.
Πώς θα γίνεται το self test
Οι πολίτες δικαιούχοι που έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, θα λάβουν SMS στο κινητό τους τηλέφωνο ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ώστε να προσέλθουν σε φαρμακείο της επιλογής τους και να παραλάβουν το self test ανίχνευσης αίματος κοπράνων. Σε περίπτωση που δυσκολεύονται να κάνουν μόνοι τους το τεστ, μπορούν να ζητήσουν βοήθεια από τον φαρμακοποιό.

Όσοι δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να απευθυνθούν σε οποιοδήποτε φαρμακείο της επιλογής τους και να λάβουν το self test μόνο με τη χρήση του ΑΜΚΑ, χωρίς, οικονομική επιβάρυνση.

Η παραλαβή του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (sel-ftest kit) θα γίνεται αποκλειστικά από τα συνεργαζόμενα στη δράση φαρμακεία.

Μετά τη διενέργεια του self test από τους δικαιούχους, η οποία γίνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του self-test kit, ο δικαιούχος ενημερώνει για το αποτέλεσμα το συνεργαζόμενο στη δράση φαρμακείο, από το οποίο προμηθεύτηκε τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο.

Το φαρμακείο καταχωρίζει μέσω ειδικής εφαρμογής το αποτέλεσμα της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας, δηλαδή:

α) αρνητικό,

β) θετικό και

γ) άκυρο.

Βάσει των αποτελεσμάτων της αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ισχύουν τα εξής:

α) Σε περίπτωση αρνητικού αποτελέσματος, η δράση τερματίζεται για τον/την δικαιούχο,

β) σε περίπτωση θετικού αποτελέσματος, ο/η δικαιούχος υποβάλλεται σε κλινική αξιολόγηση, και

γ) σε περίπτωση άκυρου αποτελέσματος, η διαδικασία επαναλαμβάνεται άπαξ.

Τα επόμενα βήματα
Με βάση τα αποτελέσματα του self test και των ερωτήσεων διαλογής, οι πολίτες θα παραπέμπονται για διενέργεια διαγνωστικής κολονοσκόπησης. Οι πολίτες που χρειάζεται να διενεργήσουν την εξέταση της διαγνωστικής κολονοσκόπησης θα λάβουν, εφόσον έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, sms ή email με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, για τη διενέργεια διαγνωστικής κολονοσκόπησης. Τόσο οι πολίτες με άυλη όσο και εκείνοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη, μπορούν να κλείσουν ραντεβού σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα κέντρα, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και ανεξάρτητα από το αν είναι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι.

Σημειώνεται πως τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων τηρούνται στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του κάθε πολίτη και οι πολίτες ενημερώνονται από τον ιατρό-γαστρεντερολόγο ο οποίος διενήργησε την εξέταση για τα αποτελέσματα και τα ευρήματα.

Τι γίνεται μετά
Εφόσον διαπιστωθούν ευρήματα που χρήζουν επεμβατικής αντιμετώπισης κατά τη διαγνωστική κολονοσκόπηση, τότε ο πολίτης που έχει άυλη συνταγογράφηση θα λάβει sms ή email με το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό, για τη διενέργεια επεμβατικής κολονοσκόπησης σε εξειδικευμένα κέντρα που πληρούν τις προδιαγραφές τις οποίες έχει θέσει η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας. Τόσο οι πολίτες με άυλη όσο και εκείνοι που δεν έχουν ενεργοποιήσει την άυλη συνταγογράφηση, μπορούν να κλείσουν ραντεβού σε κάποιο από τα συνεργαζόμενα κέντρα που θα βρουν στον ιστότοπο www.colon.gov.gr, χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση και ανεξάρτητα από το αν είναι ασφαλισμένοι ή ανασφάλιστοι, δίνοντας απλά το ΑΜΚΑ τους.

Τα αποτελέσματα όλων των εξετάσεων τηρούνται στον ατομικό ηλεκτρονικό φάκελο υγείας του κάθε πολίτη και οι πολίτες ενημερώνονται από τον ιατρό-γαστρεντερολόγο ο οποίος διενήργησε την εξέταση για τα αποτελέσματα και τα ευρήματα.

Πηγή: Capital.gr