Τι είναι η κιρσοκήλη που πλήττει μεγάλη μερίδα του ανδρικού πληθυσμού
Με τον όρο κιρσοκήλη περιγράφεται η κιρσοειδής (ελικοειδής) διάταση των φλεβών του όρχεως (σπερματικές φλέβες). Αυτό που παρατηρείται είναι μια μερική στάση του αίματος στις φλέβες του όρχι.

H κιρσοκήλη είναι μια από τις αιτίες της ανδρικής υπογονιμότητας, όμως είναι πλήρως αντιμετωπίσιμη όπως εξηγεί ο εξειδικευμένος Ανδρολόγος – Ουρολόγος Δρ. Α. Λέκας. Πρόκειται για μια από τις πιο συχνές παθήσεις των όρχεων, μάλιστα υπολογίζεται ότι περίπου το 20% του ανδρικού πληθυσμού θα παρουσιάσει κιρσοκήλη. Συνήθως εμφανίζεται στον αριστερό όρχι, όμως δεν αποκλείεται να παρουσιαστεί και στον δεξί ή αμφοτερόπλευρα.

Πως προκαλείται η κιρσοκήλη;

Η κιρσοκήλη προκαλείται από την ανεπάρκεια των βαλβίδων που υπάρχουν μέσα στις φλέβες. Οι βαλβίδες αυτές υπό κανονικές συνθήκες επιτρέπουν τη ροή του αίματος μόνο από την περιφέρεια προς το κέντρο. Στην περίπτωση τώρα της ανεπάρκειας, το αίμα δύνανται να παλινδρομεί από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότερες φλέβες, γεγονός που έχει ως συνέπεια την κιρσοειδή διεύρυνση.

Άλλες πιθανές αιτίες εμφάνισης κιρσοκήλης περιλαμβάνουν:

• Την κάθετη εκβολή της αριστερής έσω σπερματικής φλέβας στην υψηλής πίεσης νεφρική φλέβα δίκην "Τ” (έτσι εξηγείται και η συχνότερη εμφάνιση στην αριστερή πλευρά)

• Την έλλειψη βαλβίδων κοντά στο σημείο εκβολής της έσω σπερματικής φλέβας

• Τη συμπίεση της φλέβας επί του μείζονος ψοΐτη μυός (φαινόμενο καρυοθραύστη).

Σπάνια θεωρείται η περίπτωση να πιέζει τις σπερματικές φλέβες κάποιος όγκος του νεφρού. Σε κάθε περίπτωση ελέγχεται με υπερηχογράφημα η κοιλιακή χώρα.

Ποιοι είναι οι βαθμοί της κιρσοκήλης;

• Βαθμού 0: Εμφανίζεται στον υπέρηχο, αλλά δεν ανιχνεύεται φυσικά (ονομάζεται επίσης "υποκλινική κιρσοκήλη")

• Βαθμού Ι: Ψηλαφητή κατά την εξέταση, με τη δοκιμασία Valsalva

• Βαθμού ΙΙ: Ψηλαφητή ακόμη και χωρίς τη δοκιμασία Valsalva

• Βαθμού III-IV: Προκαλεί ορατή παραμόρφωση του οσχέου.

Ποια συμπτώματα εμφανίζει η κιρσοκήλη;

Ενδεχομένως ο ασθενής να μην εμφανίσει συμπτώματα, ωστόσο δεν αποκλείεται να βιώσει:

• Ένα εξόγκωμα σε έναν από τους όρχεις

• Πρήξιμο στο όσχεο

• Ορατά διευρυμένες ή στριμμένες φλέβες στο όσχεό σας, οι οποίες συχνά περιγράφονται ότι μοιάζουν με μια σακούλα με σκουλήκια

• Έναν απροσδιόριστο και επαναλαμβανόμενο πόνο στο όσχεο.

Η κιρσοκήλη προκαλεί στυτική δυσλειτουργία;

Δεν υπάρχουν αρκετά στοιχεία ερευνών που να απαντήσουν με σαφήνεια στο αν η κιρσοκήλη προκαλεί στυτική δυσλειτουργία. Ορισμένες μελέτες δείχνουν ότι όσοι λαμβάνουν θεραπεία κιρσοκήλης μπορεί να μην καταφέρουν μερικές φορές να επιτύχουν στύση.

Κιρσοκήλη: Πως γίνεται η διάγνωση;

Ο ιατρός θα καταγράψει το ιστορικό του ασθενούς και θα προβεί σε κλινική εξέταση ώστε να αξιολογήσει τα συμπτώματα του ασθενούς. Στην περίπτωση που προκαλεί συμπτώματα θα παρατηρηθεί ένας βύθιος πόνος στον όρχι που πάσχει ή μείωση του μεγέθους του στην περίπτωση που η κιρσοκήλη είναι μεγάλη. Σημαντική βοήθεια στη διάγνωση παρέχει ο απεικονιστικός έλεγχος, και συγκεκριμένα το υπερηχογράφημα Doppler. Το υπερηχογράφημα Doppler επιτρέπει τη διάγνωση κιρσοκήλης μικρού βαθμού ακόμα και αν βρίσκεται σε υποκλινική μορφή. Η κιρσοκήλη μεγάλου βαθμού διαγιγνώσκεται μέσα από την κλινική εξέταση.

Ποια η θεραπεία της κιρσοκήλης;

Η θεραπεία της κιρσοκήλης συνίσταται σε χειρουργική επέμβαση, κατά την οποία γίνεται απολίνωση των διατεταμένων φλεβών. Όσον αφορά τις τεχνικές, υπάρχουν πολλές και συνοψίζονται ως εξής:

• Οπισθοπεριτοναϊκή προσπέλαση (παλιά τεχνική με υψηλό ποσοστό υποτροπής)

• Βουβωνική προσπέλαση

• Υποβουβωνική προσπέλαση

• Λαπαροσκοπική

• Ρομποτική

• Εμβολισμός

Το καλύτερο αποτέλεσμα με το μικρότερο ποσοστό υποτροπών επιτυγχάνεται με τη βουβωνική και υποβουβωνική προσπέλαση.
Πηγή: Capital.gr