Ρομποτική χειρουργική αποκατάσταση επιγαστρικής κήλης
Γράφει ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος (endohernia.gr)

Η ρομποτική τεχνολογία εφαρμόζεται πλέον σε πολλούς τομείς της ιατρικής επιστήμης, ιδίως στις χειρουργικές ειδικότητες. Ειδικά στη χειρουργική αποκατάσταση των κηλών του κοιλιακού τοιχώματος, η συμβολή της ρομποτικής τεχνολογίας είναι αναντικατάστατη. Η σημασία της ρομποτικής προσέγγισης ενισχύεται ακόμη περισσότερο σε πρωτοπαθείς κήλες του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος, με κύριους εκπροσώπους την ομφαλοκήλη και την επιγαστρική κήλη.

Τι είναι όμως η επιγαστρική κήλη;

H επιγαστρική κήλη είναι η κήλη που προβάλει μεταξύ του ομφαλού και του στέρνου. Πιο συγκεκριμένα, εμφανίζεται στο σημείο συνένωσης των δύο ορθών κοιλιακών μυών στη μέση γραμμή, η οποία ονομάζεται "λευκή γραμμή". Ως εκ τούτου, πολλές φορές η επιγαστρική κήλη αναφέρεται και ως κήλη της λευκής γραμμής.

Η δημιουργία της επιγαστρικής κήλης οφείλεται στην εξασθένηση του μυϊκού τοιχώματος του πρόσθιου κοιλιακού τοιχώματος και στη δημιουργία χάσματος εντός των μυϊκών ομάδων. Τα αίτια της εξασθένησης του μυϊκού τοιχώματος συνδέονται άμεσα με την αύξηση της ενδοκοιλιακής πίεσης. Ταυτόχρονα, ενδέχεται να συνυπάρχουν κληρονομικοί προδιαθεσικοί παράγοντες, ωστόσο η κύρια γενεσιουργός αιτία είναι ορισμένες δραστηριότητες της καθημερινότητας (π.χ. έντονη χειρωνακτική εργασία).

Ποια είναι τα συμπτώματα της επιγαστρικής κήλης;

Η επιγαστρική κήλη παρουσιάζεται ως μια διόγκωση (φούσκωμα) στο άνω μέρος της κοιλιάς, πάνω από την περιοχή του ομφαλού. Πολλές φορές μάλιστα οι ασθενείς μπορεί να τη μπερδέψουν με λίπωμα εξαιτίας της ομοιότητάς τους. Τα συμπτώματα που μπορεί να εκδηλωθούν εξαρτώνται από το στάδιο της πάθησης:

• Όταν η κήλη είναι μικρή και ανατάσσεται, τότε μπορεί να είναι εντελώς ασυμπτωματική ή να προκαλεί μόνο μικρή ενόχληση.
• Όταν η κήλη μεγαλώνει μπορεί αν συνοδεύεται από ενόχληση και αίσθημα δυσφορίας.
• Όταν η κήλη παρουσιάσει στοιχεία περίσφιξης, δεν είναι δυνατή η ανάταξή της και εμφανίζονται εντονότερα συμπτώματα, όπως πόνος, σκληρία, ερυθρότητα και πιθανά στοιχεία συστηματικής φλεγμονής.
Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση της επιγαστρικής κήλης;

Η διάγνωση της επιγαστρικής κήλης πραγματοποιείται από έναν εξειδικευμένο Γενικό Χειρουργό, ο οποίος διενεργεί τις ακόλουθες τεχνικές και εξετάσεις:

• Ψηλάφηση του σημείου σε όρθια και κατακεκλιμένη θέση
• Υπερηχογράφημα κοιλίας
• Αξονική/ μαγνητική τομογραφία κοιλίας

Ρομποτική χειρουργική θεραπεία της επιγαστρικής κήλης

Η ρομποτική χειρουργική είναι μια καινοτόμος, επαναστατική μέθοδος στον τομέα της χειρουργικής επιστήμης. Το νέο αυτό πολύτιμο εργαλείο ανήκει στην κατηγορία των σύγχρονων ελάχιστα επεμβατικών χειρουργικών μεθόδων. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί πως δεν μπορεί να εφαρμοστεί από οποιονδήποτε αλλά απαιτεί εξειδίκευση και πιστοποίηση του Χειρουργού. Στα σημαντικότερα πλεονέκτημα που καθιστούν μοναδική τη ρομποτική προσέγγιση στην αντιμετώπιση της επιγαστρικής κήλης, συγκαταλέγονται η εφαρμογή ειδικών, για το ρομποτικό σύστημα, καινοτόμων τεχνικών, η ελάττωση του χειρουργικού τραύματος αλλά και η ελαχιστοποίηση του μετεγχειρητικού πόνου και ουλών.

Η ρομποτική αποκατάσταση διενεργείται με τη βοήθεια ενός εξελιγμένου ρομποτικού συστήματος. Καθ’ όλη τη διάρκεια του χειρουργείου, ο χειρουργός δεν στέκεται ο ίδιος πάνω από τον ασθενή αλλά κάθεται μπροστά σε μία εξελιγμένη κονσόλα. Από εκείνο το σημείο μπορεί να διαχειρίζεται το ρομποτικό σύστημα, το οποίο αναπαραγάγει με εξαιρετική ακρίβεια και λεπτομέρεια τις κινήσεις του.

Ποια πλεονεκτήματα προσφέρει η ρομποτική χειρουργική αντιμετώπιση της επιγαστρικής κήλης;

Η χρήση πιστοποιημένων ρομποτικών συστημάτων και ο εργονομικός σχεδιασμός τους παρέχουν αρκετά πλεονεκτήματα, τα βασικότερα εκ των οποίων είναι:

• Επιτρέπει την αναδόμηση του κοιλιακού τοιχώματος, μέσω της ανακατασκευής των μυϊκών διαμερισμάτων.
• Παρέχει τη δυνατότητα τρισδιάστατης μεγεθυμένης απεικόνισης του χειρουργικού πεδίου, αλλά και χρήση ειδικής ανοσοφθορίζουσας όρασης.
• Προσφέρει τη δυνατότητα αναστροφής όρασης, η οποία επιτρέπει την ανακατασκευή του κοιλιακού τοιχώματος εκ των έσω.
• Παρέχει στον χειρουργό τη δυνατότητα να χειρουργεί εντός του κοιλιακού τοιχώματος (TEP και eTEP αποκαταστάσεις), αποφεύγοντας το ενδοκοιλιακό περιβάλλον με τις πολυάριθμες συμφύσεις.
• Έχει ταχύτατη μετεγχειρητική αποκατάσταση και μικρότερο μετεγχειρητικό πόνο.
• Προσφέρει άριστο αισθητικό αποτέλεσμα.
• Τα χειρουργικά εργαλεία τα οποία προσαρμόζονται στους τέσσερις αρθρωτούς βραχίονες του ρομποτικού συστήματος, εκτελούν τις εντολές του Χειρουργού με απόλυτη ακρίβεια κινήσεων.

Ο Γενικός Χειρουργός Δρ. Χαράλαμπος Σπυρόπουλος, είναι διαπιστευμένος στην εκτέλεση Ρομποτικών Χειρουργικών Επεμβάσεων, έχοντας λάβει τη ρομποτική πιστοποίηση στο κέντρο αναφοράς στη Ρομποτική Χειρουργική, στο νοσοκομείο Misericordia, στο Grosseto της Ιταλίας.

Πηγή: Capital.gr