Πως πρέπει να δείχνουμε στα παιδιά το λάθος τους;

Η ειδική παιδαγωγής Μαρία Κώστα Ζώτου αναλύει αν η τιμωρία είναι ωφέλιμη για τα παιδιά. Η τιμωρία χαμηλώνει την αυτοεκτίμηση των παιδιών και δημιουργεί φόβους. Είναι καλύτερο να μη χρησιμοποιείται ο όρος 'τιμωρία' αλλά η 'συνέπεια'.