Συνδέεται το κάπνισμα με στυτική δυσλειτουργία και μειωμένη γονιμότητα;
Οι καπνιστές συχνά υποτιμούν τις δυσμενείς συνέπειες του καπνίσματος στη σεξουαλική τους υγεία. Οι επιδράσεις του τσιγάρου αφορούν κυρίως την υγεία του καρδιαγγειακού συστήματος και όταν αναφερόμαστε σε αυτές, δίνουμε έμφαση στα καρδιακά και εγκεφαλικά επεισόδια. Ωστόσο στο ίδιο αυτό "σύστημα" συμμετέχει η στυτική δυσλειτουργία αλλά και η μειωμένη γονιμότητα.
Στυτική δυσλειτουργία και σε νεότερες ηλικίες πλέον
Η στυτική δυσλειτουργία εμφανίζεται πλέον σε υψηλά ποσοστά και σε μικρότερες ηλικίες, όπως 20-30 ετών. Σαφέστατα, βέβαια πρόκειται για μία κατάσταση που επιδεινώνεται με την ηλικία. Όπως διαβάζουμε στον ιστότοπο που επιμελείται η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, Δεν καπνίζω:
150 εκατομμύρια άντρες παγκοσμίως παρουσιάζουν στυτική δυσλειτουργία.
Το 2025 ο αριθμός αυτός εκτιμάται ότι θα είναι 2πλάσιος.
Στην Ευρώπη έως και 65% των αντρών ηλικίας 35-74 ετών πάσχουν από στυτική δυσλειτουργία.
Η πιθανότητα μέτριας-πλήρους στυτική δυσλειτουργίας είναι 1,5-2 φορές μεγαλύτερη στους ενεργητικούς καπνιστές και κυρίως σε νεαρότερη ηλικία.

Κάπνισμα και στυτική δυσλειτουργία
Το κάπνισμα ενισχύει την πιθανότητα εμφάνισης στυτική δυσλειτουργίας που σχετίζεται με άλλες παθήσεις. Όπως αναφέρουν στον ιστότοπο οι ειδικοί, η συσχέτιση της στυτικής δυσλειτουργίας με το κάπνισμα είναι δοσοεξαρτώμενη, δηλαδή όσο περισσότερο καπνίζουμε τόσο περισσότερο αυξάνεται η πιθανότητα για στυτική δυσλειτουργία. Ακόμη και οι παθητικοί καπνιστές μπορούν να επηρεαστούν ως προς τη στυτική δυσλειτουργία, ανάλογα με τα επίπεδα της έκθεσής τους σε καπνό.

Η συσχέτιση με το κάπνισμα δείχνει ότι καπνιστές 10 τσιγάρων ημερησίως είχαν 27% περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν στυτική δυσλειτουργία. Για όσους καπνίζουν 11-20 τσιγάρα οι πιθανότητες είναι 45%, και για τους καπνιστές άνω του πακέτου ημερησίως το ποσοστό φτάνει στο 65%.

Η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο για στυτική δυσλειτουργία, ήδη από τον πρώτο μήνα. Αν όμως πρόκειται για βαρύ καπνιστή τότε ακόμη και μετά τη διακοπή ο κίνδυνος στυτικής δυσλειτουργίας παραμένει μεγαλύτερος από τους μη-καπνιστές.
Ακόμη και καπνιστές που δεν είχαν αντιληφθεί προβλήματα στην σεξουαλική τους λειτουργία, αναφέρουν σαφέστατη βελτίωση των επιδόσεών τους μετά τη διακοπή.
Αναφορικά με τη γονιμότητα, έχει βρεθεί ότι το κάπνισμα ευθύνεται και για κακή ποιότητα σπέρματος. Έτσι οι καπνιστές έχουν μειωμένο συνολικό αριθμό σπερματοζωαρίων (περίπου 15%-24%), τα οποία επιπρόσθετα παρουσιάζουν μειωμένη κινητικότητα και συχνά ανώμαλη μορφολογία και βλάβες του DNA.


Πηγή: Capital.gr