Ασφάλεια των προϊόντων: Το νέο σύστημα προστασίας των καταναλωτών στην ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την πλέον πρόσφατη έκθεσή της σχετικά με το σύστημα της Επιτροπής για την πρόληψη ή τον περιορισμό της πώλησης επικίνδυνων προϊόντων στην αγορά, το επονομαζόμενο "σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών". Η έκθεση δείχνει ότι ο αριθμός των ενεργειών που εκτελούνται από τις αρχές σε συνέχεια προειδοποιήσεων αυξάνεται από έτος σε έτος, φθάνοντας τις 4.477 το 2019, έναντι 4.050 το 2018.

Ο επίτροπος Δικαιοσύνης, κ. Ντιντιέ Ρεντέρς, δήλωσε: "Το σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών είναι διαθέσιμο 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα, για να εξασφαλίζει τη ροή πληροφοριών και να διαφυλάσσει την ασφάλεια της ενιαίας αγοράς μας. Όπως προκύπτει από την έκθεση του 2019, επιτελείται πρωτοφανούς επιπέδου έργο για την προστασία των καταναλωτών από τα επικίνδυνα προϊόντα και την προφύλαξή τους από τις πιθανές βλάβες που αυτά μπορεί να επιφέρουν. Επιπλέον, η Επιτροπή συνεργάζεται με τα κράτη μέλη για την αύξηση των δοκιμών προϊόντων. Το έργο αυτό οδήγησε στην επισήμανση μέσω του συστήματος ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών 75 επιπλέον προϊόντων από το τέλος του προηγούμενου έτους."

Κύρια πορίσματα της έκθεσης

Το 2019 οι αρχές των 31 χωρών που συμμετέχουν στο σύστημα ταχείας ανταλλαγής πληροφοριών (τα κράτη μέλη της ΕΕ, καθώς και το Ηνωμένο Βασίλειο, η Νορβηγία, η Ισλανδία και το Λιχτενστάιν) αντάλλαξαν μέσω του συστήματος 2.243 προειδοποιήσεις για επικίνδυνα προϊόντα, οι οποίες οδήγησαν σε 4.477 επακόλουθες ενέργειες. Ο αριθμός αυτός είναι αυξημένος κατά 10 % από το προηγούμενο έτος και κατά 63 % από το 2015. Τα μέτρα που λαμβάνονται σε συνέχεια των προειδοποιήσεων ποικίλλουν, περιλαμβάνουν δε ενέργειες από την απόσυρση ή την καταστροφή προϊόντων από τους διανομείς και τους εμπόρους λιανικής πριν φτάσουν στους καταναλωτές έως την ανάκληση μη ασφαλών προϊόντων που βρίσκονται ήδη στην κατοχή των χρηστών τους.

Οι κατηγορίες με τις περισσότερες γνωστοποιήσεις για την ασφάλεια

Σύμφωνα με την νεότερη έκθεση, τα "παιχνίδια" ήταν η κατηγορία προϊόντων για την οποία υποβλήθηκαν οι περισσότερες γνωστοποιήσεις (το 29 % των συνολικών γνωστοποιήσεων), ακολουθούμενη από τις κατηγορίες προϊόντων "μηχανοκίνητα οχήματα" (23 %) και "ηλεκτρικές συσκευές και εξοπλισμός" (8 %). Υψηλός αριθμός γνωστοποιήσεων υποβλήθηκε επίσης για την κατηγορία προϊόντων "καλλυντικά, είδη ένδυσης, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα και είδη μόδας", καθώς και για την κατηγορία προϊόντων "είδη παιδικής φροντίδας και εξοπλισμός για παιδιά".

Ο κίνδυνος τον οποίο αφορούσε ο υψηλότερος αριθμός γνωστοποιήσεων ήταν ο κίνδυνος ορισμένο προϊόν να επιφέρει τραυματισμούς (27 %), όπως κατάγματα ή διασείσεις. Δεύτερη σε συχνότητα αναφοράς πηγή ανησυχίας ήταν τα χημικά συστατικά σε προϊόντα (23 %), ακολουθούμενη από τον κίνδυνο πνιγμού για τα παιδιά (13 %).

Γνωστοποιήσεις αναφορικά με τον κορονοϊό

Εξάλλου, σειρά νέων προειδοποιήσεων έχει καταχωριστεί στο σύστημα από την έναρξη της πανδημίας του κορονοϊού, οι οποίες, βέβαια, δεν καλύπτονται από την έκθεση του 2019. Έως την 1η Ιουλίου είχαν καταχωριστεί 63 προειδοποιήσεις για μάσκες προσώπου, 3 προειδοποιήσεις για προστατευτικές στολές, 3 προειδοποιήσεις για απολυμαντικά χεριών και 3 προειδοποιήσεις για λάμπες υπεριώδους φωτός ("ράβδους απολύμανσης"). Μεταξύ της 1ης Μαρτίου και της 1ης Ιουλίου εκτελέστηκαν 10 επακόλουθες ενέργειες σε σχέση με μάσκες προσώπου και μία σε σχέση με ένα απολυμαντικό χεριών, με αποτέλεσμα την περαιτέρω εναρμόνιση των μέτρων κατά των εν λόγω προϊόντων και, ως εκ τούτου, τη βελτίωση της προστασίας των καταναλωτών σε ολόκληρη την Ευρώπη.Πηγή: Capital.gr