Τα πάντα για τον εγκέφαλο του μωρού

Αναπτύσσεται τάχιστα και αποτυπώνει όλα όσα προσλαμβάνει. Ο εγκέφαλος του μωρού έχει κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, που καθιστούν επιτακτική την ανάγκη να δέχεται τα κατάλληλα ερεθίσματα.

  • Όταν κλείσει τον πρώτο χρόνο ζωής το μωρό, ο εγκέφαλός του διπλασιάζεται. Άρα πρέπει από νωρίς να δέχεται τα κατάλληλα ερεθίσματα.

  • Κάποιες έρευνες έδειξαν πως, όταν το παιδί μεγαλώνει σε ασφαλές και ήρεμο οικογενειακό περιβάλλον, ο εγκέφαλός του αναπτύσσεται πιο γρήγορα.

  • Σχεδόν η μισή διάρκεια του ύπνου του αποτελείται από το στάδιο REM, το οποίο είναι υπεύθυνο για τα όνειρα, χωρίς να είναι γνωστό τι βλέπουν.

  • Η μνήμη του είναι σε εξαιρετικό επίπεδο. Αρκεί να αναφέρουμε μπορεί να καταγράψει και να αναγνωρίζει φωνές από την περίοδο που ήταν στην κοιλιά της μητέρας του, ενώ όταν εξελίσσεται η όραση, αναγνωρίζει και μορφές οικείων προσώπων.

  • Ο βασικός λόγος που πρέπει να υπάρχει κατά το δυνατόν περισσότερη ηρεμία στο σπίτι, είναι επειδή το μωρό αντιλαμβάνεται όλους τους ήχους που ακούει ταυτόχρονα γύρω του και το κουράζουν.