Σπερματέγχυση για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Είναι μια μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με χαμηλό κόστος και τα τελευταία χρόνια κερδίζει σε δημοφιλία στις προτιμήσεις όλο και περισσότερων ζευγαριών. Μάθετε περισσότερα:

  • Η διαδικασία προβλέπει την εισαγωγή καθετήρα στον οποίο είναι συνδεδεμένη μια σύριγγα η οποία εκχέει συγκεκριμένη ποσότητα σπέρματος στην ενδομητρική κοιλότητα.

  • Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το σπέρμα είναι επεξεργασμένο για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις του οργανισμού της γυναίκας και βέβαια για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της σπερματέγχυσης.

  • Είναι πολύ σημαντική η χρονική συγκυρία που θα επιλεγεί να γίνει η σπερματέγχυση και γι'αυτό γίνονται ειδικές εξετάσεις σε συγκεκριμένες ημέρες του κύκλου της γυναίκας.

  • Να σημειωθεί ότι η εν λόγω μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και κατά τη διάρκεια της περιόδου μιας γυναίκας, αν και δεν ενδείκνυται απόλυτα.

  • Μέσω της σπερματέγχυσης αντιμετωπίζονται προβλήματα υπογονιμότητας ενός ζευγαριού, ακόμα κι αν σχετίζονται με τον άντρα.

  • Κάτι ακόμα που έχει παρατηρηθεί είναι ότι, αν πετύχει η σπερματέγχυση, είναι αρκετά πιθανόν να προκύψει κύηση διδύμων, ακόμα και τριδύμων.