Δύο παράγοντες που αυξάνουν τον κίνδυνο καρκίνου μαστού

Η βιταμίνη D είναι ήδη τεκμηριωμένο ότι έχει οφέλη για οστά. Μια νέα μελέτη όμως που δημοσιεύεται στο επιστημονικό έντυπο Menopause, έρχεται να ενισχύσει και την άποψη ότι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο καρκίνου του μαστού καθώς και τη θνησιμότητα εξαιτίας της νόσου, ειδικά στις γυναίκες με χαμηλό δείκτη μάζας σώματος. Ο καρκίνος του μαστού παραμένει ο συχνότερος καρκίνος στις γυναίκες, παγκοσμίως, και κύρια αιτία καρκινικού θανάτου. Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με τη γυναικεία φύση, όπως η πρώιμη εμμηναρχή, η όψιμη εμμηνόπαυση, η κύηση σε μεγάλη ηλικία, η μη τεκνοποίηση, η παχυσαρκία και το οικογενειακό ιστορικό, έχουν σχετιστεί με την εκδήλωση καρκίνου του μαστού. Ο ρόλος της βιταμίνης D στην εκδήλωση του καρκίνου του μαστού εξακολουθεί να είναι πεδίο επιστημονικής αντιπαράθεσης.

Στη μελέτη που έγινε σε δείγμα περισσοτέρων από 600 γυναικών από τη Βραζιλία διαπιστώθηκε ότι όντως η βιταμίνη D μείωνε τον κίνδυνο καρκίνου δια της αναστολής του κυτταρικού πολλαπλασιασμού. Οι ερευνητές καταλήγουν λοιπόν στο συμπέρασμα ότι οι μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες έχουν αυξημένο κίνδυνο ανεπάρκεια βιταμίνης D στη φάση της διάγνωσης καρκίνου στον μαστό, που σχετίζεται και με υψηλότερα ποσοστά παχυσαρκίας, συγκριτικά με συνομήλικες γυναίκες χωρίς καρκίνο. Οι γυναίκες στο υψηλότερο τεταρτημόριο επάρκειας βιταμίνης D έχει διαπιστωθεί ότι έχουν 50% μικρότερο κίνδυνο θανάτου από καρκίνο του μαστού, συγκριτικά με εκείνες με τα χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης στον οργανισμό τους. «Η βιταμίνη D παίζει ρόλο στον έλεγχο των καρκινικών κυττάρων του μαστού ή στην ανάσχεση της ανάπτυξής τους», υπογραμμίζεται στα συμπεράσματα της μελέτης. 

Πηγή: www.in.gr