Υπέρταση: Καλύτερος έλεγχος με κατ’ οίκον μέτρηση

Η κατ’ οίκον μέτρηση της αρτηριακής πίεσης βελτιώνει τον έλεγχο της υπέρτασης, σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολιτικής μελέτης που παρουσιάστηκε στο ετήσιο συνέδριο της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας.

Οι κοινές κατευθυντήριες οδηγίες της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας και του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας υπογραμμίζουν τη σημασία της παρακολούθησης της αρτηριακής πίεσης και κατ’ οίκον για τη βέλτιστη διαχείριση της υπέρτασης.

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις οι ασθενείς δεν λαμβάνουν σαφείς οδηγίες για την ανάγκη μέτρησης της αρτηριακής πίεσης και όταν είναι στο σπίτι τους. Σύμφωνα με στατιστικά στοιχεία μόλις ένας επαγγελματίες υγείας περιλαμβάνει την κατ’ οίκον μέτρηση στο πλάνο διαχείριση της υπέρτασης.

Όμως μελέτες έχουν δείξει ότι η κατ’ οίκον μέτρηση συνδυαστικά με την ιατρική παρακολούθηση συντελεί στην πρόληψη της απότομης αύξησης της αρτηριακής πίεσης λόγω του λεγόμενου «άγχους της λευκής μπλούζας», δηλαδή του άγχους που προκαλεί στον ασθενή η επίσκεψη στον γιατρό.

Ο Δρ Ρόι Τσάμπιον και οι συνεργάτες του στο σύστημα υγείας Scott and White Health Plan, στο Τέξας, μελέτησαν την επίπτωση ενός προγράμματος που περιλάμβανε δωρεάν πιεσόμετρα, συμβουλές για τη σωστή μέτρηση και υπενθυμίσεις για κατ’ οίκον μετρήσης σε 2.550 ενήλικες με εμμένουσα ανεξέλεγκτη υπέρταση.

Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι στην τρίτη επίσκεψη στο ιατρείο σχεδόν το 67% των ασθενών είχαν υπό έλεγχο την αρτηριακή πίεση τους. Σχεδόν το 60% είχε πετύχει έλεγχος μέχρι τη συμπλήρωση της έκτης επίσκεψης.

Μετά το τέλος του προγράμματος, η συστολική πίεση είχε μειωθεί κατά μέσο όρο 19,9 mmHg και η διαστολική κατά μέσο όρο 6.5 mmHg.

Έξι μήνες μετά το τέλος του προγράμματος, σχεδόν το 80% των συμμετεχόντων είχαν πετύχει να έχουν υπό έλεγχο τις τιμές της αρτηριακής τους πίεσης.

Βάσει δε των κοινών κατευθυντήριων οδηγιών του Αμερικανικού Κολεγίου Καρδιολογίας και της Αμερικανικής Καρδιολογικής Εταιρείας το 72% του δείγματος είχε πετύχει έλεγχο της υπέρτασης.

«Ακόμα και υπό τις αυστηρότερες κατευθυντήριες οδηγίες αποδείξαμε ότι η κατ’ οίκον μέτρησης της αρτηριακής πίεσης είναι ζωτική για την επίτευξη του έλεγχου της υπέρτασης», υπογραμμίζει ο Δρ Τσάμπιον. 

Πηγή: www.in.gr