Κίνδυνοι από την αστείρευτη ενέργεια του παιδιού

Πολλές φορές αναρωτιόμαστε μήπως η αστείρευτη ενέργεια του παιδιού μας κρύβει ενδείξεις υπερκινητικότητας και δυσκολίας στη συγκέντρωση και γενικά τι κινδύνους μπορεί να ενέχει:

  • Αρχικά, πρέπει να διερευνηθεί η περίπτωση να πάσχει από Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής και Υπερκινητικότητας ή είναι απλά πολύ ενεργητικό, χωρίς να υπάρχει κάποιο παθολογικό αίτιο.

  • Από τη στιγμή που δεν μπορεί να καθίσει ήσυχο, μπορεί να δημιουργεί φασαρία στην τάξη ή να δίνει δικαιώματα με τη συμπεριφορά του στα διαλείμματα του σχολείου.

  • Ένα πολύ ενεργητικό παιδί δυσκολεύεται να συγκεντρωθεί στις υποχρεώσεις του για το σχολείο και όχι μόνο.

  • Ενδεχομένως να μην είναι καλή παρέα όταν καλείται να συμμετάσχει σε παιχνίδι με τους φίλους του το οποίο δεν περιλαμβάνει κίνηση.

  • Επίσης, δυσκολεύεται να ακολουθήσει τις οδηγίες που του δίνει κάποιος είτε γιατί δε συγκεντρώνεται, είτε επειδή απλά αδυνατεί λόγω της ενεργητικότητάς του.

  • Η πολλή ενέργεια πολλές φορές οδηγεί σε απρόσεκτες κινήσεις, οι οποίες με τη σειρά τους συνεπάγονται ατυχήματα.

  • Τέλος, ένα πολύ ενεργητικό παιδί συνήθως μιλάει πάρα πολύ, με αποτέλεσμα να κουράζει τους τρίτους.