Δείξτε του πώς να φυσάει τη μύτη του

Για διαφορετικό κάθε φορά λόγο το παιδί πρέπει να φυσήξει τη μύτη του. Το θέμα όμως είναι ότι το παιδί δεν ξέρει να το κάνει, οπότε χρειάζεται εκπαίδευση:

Πριν από όλα, είναι σημαντικό να εξηγήσετε στο παιδί και να κατανοήσει τη χρησιμότητα του να φυσάει τη μύτη του. Τονίστε ότι η συγκεκριμένη διαδικασία δε λαμβάνει χώρα μόνο όταν είναι άρρωστο.

Ακολούθως, δώστε οδηγίες στο παιδί σχετικά με τον τρόπο που πρέπει να φυσάει τη μύτη του. Πείτε του δηλαδή να εισπνεύσει από το στόμα, να κρατήσει την αναπνοή του και να εκπνεύσει δυνατά από τη μύτη.

Ουσιαστικά αυτό θα γίνει σε στιγμή που δεν είναι βουλωμένη η μύτη του, απλά για να αρχίσει να αντιλαμβάνεται σε πραγματικό χρόνο το μηχανισμό.

Αφού το κατανοήσει, προχωρήστε στο επόμενο βήμα που είναι η εφαρμογή της τεχνικής, αυτή τη φορά κρατώντας και χαρτομάντιλο.

Κάπως έτσι θα σχηματίσει ολοκληρωμένη εικόνα και θα μπορέσει, με τη δική σας βοήθεια αρχικά, να κάνει τις πρώτες προσπάθειες να φυσήξει τη μύτη του όταν χρειαστεί.

Ως επιστέγασμα της εκπαιδευτικής διαδικασίας, πληροφορήστε το παιδί ότι θα πρέπει να πλένει καλά τα χέρια του αφού πετάξει στο καλαθάκι του μπάνιου το λερωμένο χαρτομάντιλο.