Βοηθήστε το παιδί να διαχειριστεί μια αποτυχία

Η ψυχολογική διαχείριση μιας αποτυχίας είναι δύσκολη υπόθεση, ιδιαίτερα για ένα παιδί που δε γνωρίζει τους μηχανισμούς. Γι'αυτό λοιπόν έχει ανάγκη να το βοηθήσετε να ξεπερνάει ορθολογικά την απογοήτευση. Κατά πρώτον, το παιδί θα πρέπει να διδαχθεί από τους γονείς του ότι και οι αποτυχίες είναι στο πρόγραμμα. Ακόμα και ενήλικοι, με μεγάλη εμπειρία ζωής, δε γίνεται να τα κάνουν όλα σωστά και να επιτυγχάνουν μονίμως τα επιθυμητά αποτελέσματα. Αυτό θα το προστατεύσει από το λανθασμένο συμπέρασμα ότι στερείται ικανοτήτων και ότι ανήκει σε μια μειοψηφία ανθρώπων.

Είναι απαραίτητο να του δώσετε να καταλάβει ότι ναι μεν κανείς δεν επιδιώκει την αποτυχία, όμως όταν αυτή προκύψει, μαθαίνει και γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Συν τω χρόνω μάλιστα μαθαίνει να ανασυγκροτείται πιο εύκολα και να προχωράει παρακάτω. Βοηθήστε το παιδί να βρίσκει εναλλακτικούς τρόπους δράσης για το μέλλον, προκειμένου να μειώσει τις πιθανότητες αποτυχίας στο ίδιο θέμα. Για να επιτύχει κάποιος, συνήθως αρκεί προσπάθεια και σωστή στρατηγική. Σε περιπτώσεις που έχει πάρει βαρέως μια αποτυχία του, επιστρατεύστε το χιούμορ για να ξεχαστεί και να ελαφρύνει το κλίμα ή απλά αλλάξτε θέμα συζήτησης.