Πώς τα παιδιά μπορούν να μάθουν να υπολογίζουν τα ρέστα

Γράφει ο Νικόλαος Ταμπουρέας
Εκπαιδευτικός,παιδαγωγικός σύμβουλος.

H κατανόηση των χρηματικών υπολογισμών από τα παιδιά είναι μια σημαντική γνωστική κατάκτηση για τη ζωή τους.

Στις πρώτες τάξεις του δημοτικού σχολείου, παράλληλα με τη μάθηση των αριθμών και των μαθηματικών πράξεων το παιδί καλείται να μάθει συστηματικά:

  • να διακρίνει τα κέρματα και τα χαρτονομίσματα του Ευρώ
  • να εκτιμά και να υπολογίζει την αξία τους,
  • να βρίσκει το υπόλοιπο ενός ποσού και να εντοπίζει τα ρέστα,
  • να ανταλλάσει νομίσματα και χαρτονομίσματα με άλλα ίσης αξίας,
  • να μπαίνει τη διαδικασία των αγορών με νοερούς υπολογισμούς.
Οι στόχοι αυτοί πραγματώνονται τόσο στο εκπαιδευτικό σύστημα όσο και στην καθημερινότητα του παιδιου αφού οι χρηματικές συναλλαγές είναι σχεδόν παντού γύρω μας.

Ετσι,ο τρόπος πρόσληψης των γνώσεων αυτών είναι κεφαλαιώδους σημασίας, αφού η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη πρέπει να έχει τα ποιοτικά εκείνα ερεθίσματα που κάθε παιδαγωγός και γονιός προσδοκά.

Οι πρώτες υπολογιστικές δραστηριότητες του Ευρώ πρέπει να γίνονται με βάση τα ενδιαφέροντα και τις προηγούμενες γνώσεις των παιδιών. Η εποπτικότητα και η πρακτικότητα πρέπει να είναι πάντοτε παρούσες στα μοτίβα των συναλλαγών αυτών καθώς και η σύνδεσή τους με την καθημερινότητα του παιδιού.

Το παιδί μας υπολογίζει και κατανοεί ετσι με χαρά και ενδιαφέρον χωρίς να βαριέται και να δυσανασχετεί.

Η πρώτη επαφή του λιλιπούτειου φίλου μας με τα χρήματα και οι δράσεις που θα κάνουμε μαζί του, αρχικά πρέπει να έχουν παιγνιώδη χαρακτήρα και οι εξηγήσεις μας θα πρέπει να εδράζονται στην αναγκαιότητα των χρημάτων ως προς τη διευκόλυνση και την αυτονόμηση των μικρών φίλων μας.

Στο πλαίσιο αυτό, ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι υπολογισμού και διαχείρισης χρηματικών ποσών μέσα από ευρηματικές, όμορφες δραστηριότητες, είναι και το επιτραπέζιο παιχνίδι "Μικρές αγορές" της εταιρείας παιχνιδιών Δεσύλλας. Εκει, το παιδί, διασκεδάζοντας, θα μάθει να κάνει αγορές και πωλήσεις και να υπολογίζει σωστά τα ρέστα! Και όλα αυτά με σωστή μεθόδευση και παιδαγωγικότητα, θέτοντας με εδραίο τρόπο τις βάσεις για την λειτουργική και αποτελεσματική κατάκτηση των πρώτων, χρηματικών πράξεων.