Η σημασία της κυκλοφοριακής αγωγής στα παιδιά

Γράφει ο Νικόλαος Ταμπουρέας
Εκπαιδευτικός, Παιδαγωγικός Σύμβουλος

Μια από τις πιο σημαντικές έννοιες που το παιδί μας πρέπει να αναπτύξει και να κατανοήσει είναι η κυκλοφοριακή αγωγή. Από την στιγμή που το παιδί αρχίζει να κυκλοφορεί μαζί με τους γονείς στο εξωτερικό περιβαλλον είτε πεζό είτε με κάποιο μέσο μεταφοράς, ένας ολόκληρος καινούριος κόσμος κοινωνικής εκπαίδευσης της οδικής ασφάλειας ξετυλίγεται μπροστά στα μάτια του!

Η ομαλή ένταξη του παιδιού στο οδικό περιβαλλον, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και στάσεων πάνω σε αυτό, η εκμάθηση κανόνων ασφαλούς κυκλοφορίας,η ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων στον "παιδικό ΚΟΚ", η προετοιμασία και των ίδιων των γονιών για τη διαχείριση των κινδύνων ως παράδειγμα για τα παιδιά, αποτελούν βασικότατους στόχους της γονεϊκής μέριμνας στα θέματα της οδηγικής ασφάλειας.

Σε αυτό το μοτίβο που προαναφέραμε ο εμπλουτισμός των ερεθισμάτων των παιδιών είναι υψηλής σημασίας για τα παιδιά της σχολικής ηλικίας! Η πρώιμη κυκλοφοριακή κουλτούρα που έχει σεβασμό σε όλο το εύρος της κωδικοποίησης των οδικών και όχι μόνο ερεθισμάτων, αποτελεί την σημαντικότερη παρακαταθήκη που μπορούν οι γονείς να προσφέρουν στα παιδιά τους για όλη τους την μετέπειτα ζωή.

Έτσι, όσα παιχνίδια εμπλουτίζουν και διευκρινίζουν τα παραπάνω δεδομένα είναι μεγάλης αξίας και σημασίας. Είναι παιχνίδια κυκλοφοριακής ενσυναίσθησης! Ένα τέτοιο παιχνίδι εμπλουτισμού, ανάπτυξης και κατανόησης οτι υπάρχει δυναμική σχέση αλληλεπίδρασης μεταξύ των ανθρώπων και του οδικού και κυκλοφοριακού περιβάλλοντος είναι το παιχνίδι "Κυκλοφοριακή Αγωγή" της εταιρείας παιχνιδιών Δεσύλλας.

Αποτελεί μια ολοκληρωμένη πρόταση κυκλοφοριακής αγωγής και εκπαίδευσης για τα παιδιά των πρώτων τάξεων του σχολείου. Παίζοντας με τα παιδιά σας το παιχνίδι αυτό προσφέρετε μια σημαντικότατη πρόταση βιοτής που ιεραρχεί την αξία της ζωής και την πιστοποιεί σε κάθε βήμα εξέλιξης του παιδιού.