Όταν το παιδί έχει τικ
Αντιμετώπιση

Όλοι γνωρίζουμε τι είναι τικ, όμως δεν είναι ξεκάθαρο ποιες είναι αιτίες τα προκαλούν. Σε κάθε περίπτωση, τι μπορείτε να κάνετε αν το παιδί σας κάνει μια τέτοια νευρική κίνηση;

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...