Πώς το πρωινό ενισχύει τη γονιμότητα
Παράγοντας

Δεν υπάρχουν μαγικές συνταγές όταν μια γυναίκα δυσκολεύεται να μείνει έγκυος, όμως από την άλλη όλα παίζουν το ρόλο τους. Για παράδειγμα, έχει παρατηρηθεί ότι ακόμα και το καλό πρωινό λειτουργεί υποβοηθητικά στο κομμάτι της γονιμότητας.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ...