Σπερματέγχυση για υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

Είναι μια μέθοδος υποβοηθούμενης αναπαραγωγής με χαμηλό κόστος και τα τελευταία χρόνια κερδίζει σε δημοφιλία στις προτιμήσεις όλο και περισσότερων ζευγαριών. Μάθετε περισσότερα:

Η διαδικασία προβλέπει την εισαγωγή καθετήρα στον οποίο είναι συνδεδεμένη μια σύριγγα η οποία εκχέει συγκεκριμένη ποσότητα σπέρματος στην ενδομητρική κοιλότητα.

Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι το σπέρμα είναι επεξεργασμένο για να αποφευχθούν ανεπιθύμητες αντιδράσεις του οργανισμού της γυναίκας και βέβαια για να αυξηθούν οι πιθανότητες επιτυχίας της σπερματέγχυσης.

Είναι πολύ σημαντική η χρονική συγκυρία που θα επιλεγεί να γίνει η σπερματέγχυση και γι'αυτό γίνονται ειδικές εξετάσεις σε συγκεκριμένες ημέρες του κύκλου της γυναίκας.

Να σημειωθεί ότι η εν λόγω μέθοδος μπορεί να εφαρμοστεί ακόμα και κατά τη διάρκεια της περιόδου μιας γυναίκας, αν και δεν ενδείκνυται απόλυτα.

Μέσω της σπερματέγχυσης αντιμετωπίζονται προβλήματα υπογονιμότητας ενός ζευγαριού, ακόμα κι αν σχετίζονται με τον άντρα.

Κάτι ακόμα που έχει παρατηρηθεί είναι ότι, αν πετύχει η σπερματέγχυση, είναι αρκετά πιθανόν να προκύψει κύηση διδύμων, ακόμα και τριδύμων.