Αποκατάσταση στήθους


Από την Θεοδώρα Πετρακοπούλου
Πλαστικός Χειρουργός
dorap@orthobiotiki.com


Με την αποκατάσταση του μαστού στοχεύουμε κυρίως στην αποκατάσταση της γυναικείας αυτοπεποίθησης και της ομαλής επανένταξης αυτών των γυναικών σε όλες τις απλές καθημερινές δραστηριότητες, χωρίς τον φόβο της…αποκάλυψης.

Τεχνικές επιλογής

Α. Με ενθέματα μαστού από στερεοποιημένη γέλη σιλικόνης. Σ΄ αυτή την τεχνική, προηγείται η τοποθέτηση διατατήρων ιστών με ενσωματωμένη βαλβίδα κάτω από το δέρμα και τον θωρακικό μυ, ο οποίος διατείνεται προοδευτικά με την τοποθέτηση φυσιολογικού ορού, μέχρι να επιτευχθεί η επιθυμητή διάταση του δέρματος και των κοντινών μυών για να τοποθετηθούν τα ενθέματα. Απευθύνεται στις γυναίκες, που μπορούν να κάνουν άμεση αποκατάσταση μετά από υποδόρια μαστεκτομή, καθώς και μετά από ολική μαστεκτομή, χωρίς όμως να ακολουθήσει ακτινοθεραπεία.

Β. Με αυτόλογους ιστούς από άλλο σημείο του σώματος, που ονομάζονται κρημνοί και μπορούν να συνδυαστούν με ή και χωρίς την τοποθέτηση ενθέματος σιλικόνης.

Β1. Ο μυοδερματικός κρημνός του ορθού κοιλιακού μυός (tram flap),

Β2. Ο μυοδερματικός κρημνός του πλατέος ραχιαίου μυός (μυς και δέρμα από τη ράχη) μαζί με μόνιμο ένθεμα (αφορά κυρίως τους ακτινοβολημένους μαστούς) καθώς και

Β3. Ελεύθεροι μυοδερματικοί κρημνοί από την κοιλιακή χώρα ή τους γλουτούς που εφαρμόζονται με μικροχειρουργική τεχνική.

Τα τελευταία χρόνια, χρησιμοποιούμε και τη μεταμόσχευση λίπους από άλλα σημεία του σώματος. Η διαδικασία αυτή είναι ακόμη αρκετά χρονοβόρα και απαιτούνται συνήθως 2- 4 μεταφορές λίπους.

Η μέθοδος της έγχυσης του λίπους εμφανίζει πολύ καλά αποτελέσματα, εάν θέλουμε να βελτιώσουμε το σχήμα του αποκαταστημένου στήθους με τις προηγούμενες μεθόδους.

Αποκατάσταση της θηλής και της θηλαίας άλω

Η αποκατάσταση της θηλής και της άλω γίνεται συνήθως 3-4 μήνες, αφού ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του μαστού με τοπική αναισθησία. Αντί της μεταμόσχευσης δέρματος, το σκούρο χρώμα της άλω μπορεί να γίνει με tatoo γύρω από την καινούργια θηλή.

Πηγή: www.lifeguide.gr