Από το θηλασμό στο μπιμπερό

Αποφασίσατε να διακόψετε το θηλασμό και να ταΐζετε στο εξής το μωρό με μπιμπερό. Ποια είναι τα σημεία προσοχής για ομαλή μετάβαση; 

  • Κάποιες μανούλες θεωρούν σκόπιμο να εντάξουν σταδιακά το τάϊσμα του μωρού με μπιμπερό εν μέσω θηλασμού για να αρχίζει να συνηθίζει. Αυτό γίνεται συνήθως όταν υπάρχει στα προσεχώς πρόθεση επιστροφής στη δουλειά. Σε άλλες περιπτώσεις, είναι αναγκαία η διακοπή του θηλασμού έπειτα από υπόδειξη του γιατρού.

  • Οι προσπάθειες θα πρέπει να αρχίσουν περίπου ένα μήνα πριν την επιστροφή σας στη δουλειά, για να μπορέσει να προσαρμοστεί το μωρό με τον καλύτερο τρόπο στα νέα δεδομένα. Σε κάθε περίπτωση, η απότομη διακοπή του θηλασμού θα δημιουργήσει διάφορα ζητήματα, άρα δεν ενδείκνυται.

  • Ζητήστε τη βοήθεια του συντρόφου σας. Ίσως αν κάποιες από τις πρώτες φορές το ταΐσει εκείνος με το μπιμπερό, να είναι πιο δεκτικό το μωρό.

  • Τις πρώτες φορές που θα χρειαστεί να το ταΐσετε με μπιμπερό, φροντίστε να νιώσει πιο οικεία το μωρό. Όσο διαρκεί δηλαδή η διαδικασία καλό θα ήταν να το χαϊδεύετε και να του μιλάτε τρυφερά.

  • Σε παιδιά άνω των 2 ετών, είναι αναγκαίο να προσφέρετε τις τροφές που πρέπει να καταναλώσει και μόνο ζητήσει να θηλάσει, αφού πρώτα έχει φάει, να δεχτείτε. 

  • Τέλος, φροντίστε να ξεκινήσετε τις προσπάθειες σε μια περίοδο που δε βιώνει το μικρό σας άλλη αλλαγή.